Služby

Urogynekologická ambulance

Věnujeme se problematice úniku moči a sestupu pánevních orgánů u žen. Stavů, které vyplývají s poruchy funkce pánevního dna. Příčin těchto potíží je celá řada a nejčastěji jmenovanými jsou porodní traumatismus, těžká fyzická práce, genetická predispozice. Nabízíme pomoc při řešení poruchy funkce pánevního dna tj. inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů. Provádíme diagnostiku i léčbu výše jmenovaných onemocnění tj. pohovor, klinické vyšetření, ultrazvuk, urodynamické vyšetření, hodnocení svalstva pánevního dna. Pacientka se sama účastní diagnostického procesu vyplňováním různých dotazníků či měřením příjmu a výdeje tekutin doma.

Urodynamika je neinvazivní či velmi málo invazivní vyšetření funkce dolních močových cest . Vyšetřuje močovou trubici, svěrače, močový měchýř při plnění funkce zadržení a uvolnění moči. Provádí se na gynekologickém vyšetřovacím křesle za polosedu. Lékař zavede velmi tenké hadičky do močové trubice, konečníku a pomocí urodynamického přístroje měří různé parametry funkce dolních močových cest. Součástí je i měření proudu moči , vymočených objemů během mikce.  Je to nebolestivé a velmi pomocné vyšetření při diagnostice úniku moči a zásadní při výběru léčby úniku moči.

Léčba úniku moči je podle zjištěného typu úniku moči konzervativní ( léky, cvičení pánevního dna, tréning močového měchýře ) nebo operační nejčastěji metodou tahuporstých pásek. Léčba sestupu pánevních orgánů je operační( možnost konzervativního postupu použitím pesarů). Při léčbě úniku moči a sestupu pánevních orgánů je možné využít rehabilitaci , fyzioterapii. 

 • diagnostika a léčba inkontinence moči, sestupu pánevních orgánů
 • urodynamika, 2D/3D ultrazvukové vyšetření pánevního dna
 • konzervativní i operační léčba, konzultační předoperační vyšetření
Urogynekologická ambulance

Gynekologie

Nabízíme pravidelné gynekologické prohlídky u žen od 15 let. Součástí vyšetření je pohovor, vyšetření na gynekologickém vyšetřovacím lůžku v zrcadlech , palpační a ultrazvukové vyšetření . Během komplexního vyšetření je prováděná kolposkopie s odběrem cytologických stěrů z čípku , které se provádí v rámci každoročního skríningu nádorů hrdla děložního. Odesíláme pacientka k mammografickému vyšetření v rámci skríningu nádorů prsu. Během vyšetření je možné doplnit stěry z čípku děložního na HPV infekce a další. Spolupracujeme s centry léčby neplodnosti a endometriozy.

Přehled služeb:

 • komplexní gynekologické vyšetření – pohovor , vaginální vyšetření v zrdcadlech, kolposkopie , cytologické stěry, palpační vyšetření, gynekologický ultrazvuk, závětečné doporučení )
 • prevence gynekologických nádorů ( včetně možnosti vyšetření genetické predispozice onemocnění ), mammografické doporučení
 • antikoncepce, hormonální terapie
 • diagnostika a léčba neplodnosti (spolupráce s centry asistované reprodukce)
 • klimakterická medicína (léčba symptomů menopausy, diagnostika a léčba osteoporosy)
 • komplexní operační léčba , konzultační předoperační vyšetření
 • laboratorní vyšetření – viz. ceník
Gynekologie

Prenatální péče

Těhotenství je fysiologickým dějem v životě ženy. Většina těhotenství probíhá bez komplikací, však část z nich se může komplikovat nepříznivým průběhem. Pečujeme o fysiologické těhotenství a snažíme se předvídat a v případě potřeby adekvátně zasáhnout u těhotenství rizikových dle doporučených postupů. V rámci péče o těhotné nabízíme vyhledávání genetických a vrozených vývojových vad plodu pomocí prenatální diagnostiky I. trimestru ( prvotrimestrální kombinovaný skríning- ultrazvukový i biochemický) , II. a III. Trimestru ( ultrazvukové vyšetření.).Nabízíme možnost zajištění v případě potřeby superkonziliárních ultrazvukových vyšetření, konzultační činnost. Provádíme 3D a 4D ultrazvukové vyšetření s možností záznamu.

V rámci prenatální poradny nabízíme:

 • prenatální péče ( péče o normální i rizikové těhotenství )
 • prenatální diagnostika vývojových vad – kombinovaný prvotrimestrální skríning, skríning preeclampsie a nedostatečného růstu plodu ( IUGR)
 • ultrazvuková diagnostika (možnost zápisu 3D/4D ultrazvuku , obraz v reálném čase), kardiotokografie
 • laboratorní dianostika
Prenatální péče